TECHNOLÓGIE

Ponúkame kompletné riešenia vykurovania, zdravotechnických inštalácií a rozvodov plynupre: byty, rodinné domy, 2-generačné rodinné domy, veľké bytové domy, podnikanie a priemysel a to v oblasti novostavieb a modernizácie.

 

Technológie:


         
Kotly, solár, tepelné čerpadlá

Solárne systémy

Armatúry
 Tepelné čerpadlá

Armatúry, plastohliník